Senare delen av 1800-talet var spelet Svenskt Bräde nästan lika populärt som Schack i svenska hem och i olika andra sammanhang; caféer, klubbar, militärmässar mm. Inte undra på att det spel som man hittade i det förlista Vasaskeppet blev startpunkten och en gemensam symbol spelet Svenskt Bräde.

Många hade lärt sig spelet av far- och morföräldrar och i många svenska hem fanns sirligt utsmyckade möbler med spelplaner för både Schack och Svenskt Bräde.

I Vasamuseets vänförening fanns en grupp brädspelsentusiaster som ville återuppväcka intresset för Svenskt Bräde. Man tog fasta på symbolen, brädspelet som hittades på Vasaskeppet, fick Vänföreningen och museiledningen med på tåget och lade ner ett stort arbete på att få igång regelbundet spel (onsdagsbräde – finns fortfarande), anpassade reglerna (som nu gäller för alla brädspelssammanhang sedan många år tillbaka) och organiserade SM (som fortfarande organiseras på i princip samma sätt fortfarande).

Ett stort tack till Vasamuseet, Vänföreningen, Brädspelssektionen – många av er som fortfarande engagerar er ideellt för att sprida kunskap om det fantastiska spelet Svenskt Bräde, spelet som man lär sig på några timmar men som kräver några års spelerfarenhet för att bli riktigt bra.

Senaste mejlutskick till medlemmarna i Vänföreningens Brädspelsektion:

2024 Mars: Vårtävlingen 2024 – inbjudan

2023 Oktober:  Höstjan 2023 – inbjudan 

2023 Oktober:  SM 18-19 November

Hur SM avlöpte kan du läsa på Vasamuseets Vänners  ”Facebook sida

Historik och forskning om Svenskt Bräde

Kort historik

En längre litteraturinventering av Kalle Kjellman (SM-vinnare 2015) kan du läsa på Vasamuseets Webb plats