April 2021 möttes några av de mest engagerade sweboardspelarna på Zoom för att diskutera framtiden för Svenskt Bräde. Huvudfrågorna var då att säkerställa fortsatt spel på nätet, fånga upp intresset för spelet genom organiserat lagspel samt frågan om bildandet av en förening med egen ekonomi.

Vid årsmötet 2022 bildades föreningen Svenskt Bräde, en ideell förening där alla som vill bidra till utvecklingen av spelet förväntas vara medlemmar.

Medlemsavgiften, 200 kr/år, betalas med Swish 0722 319016. Betala gärna före årsmötet.

Styrelsen beslut var att alla som deltar i ett eller flera av de organiserade sweboardtävlingarna skall vara medlemmar. Ungdomar kan registrera sig som medlem utan att erlägga medlemsavgift.

styrelsen just nu sitter: Kjell Zackrisson, ordförande; Cristian Olivestam, sekreterare och tävlingsadministratör; Per-Johan Emtell kassör och regelexpert; Johan Hokfelt, teknisk expert; Rolf Edling, ledamot; Henrik Bondestam, ledamot.

(Det krävs inget medlemskap för att spela på Sweboard och att registrera sig till historik- och statistikprogrammet Sweboard Companion)

 

Mer föreningsinformation nedan

Senaste nytt/protokoll

Styrelsemöte 2024-05-19

Styrelsemöte 2024-01-07

Info om Masters8 Spelas helgerna 27-28 januari och 3-4 februari

Formell kallelse till årsmötet 24 mars görs senast i januari av Cristian. Länk till det digitala årsmötet görs till alla som betalat medlemsavgiften för 2024.

Verksamhet

Verksamhet 2023

Verksamhet 2022

Stadgar mm (inkl dagordning årsmöte och verksamhetsidé)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.